Om slakteriet

Vårt gårdsslakteri är ett godkänt kontrollslakteri där vi slaktar får, lamm, killing och get.

Vi tycker att det är extra viktigt med en god djuromsorg. Slakt skall vara lugn, djuren skall gå med så lite stress som möjligt till slakt, därför tar vi endast in ett djur åt gången i slakteriet.

Alla återtagsskinn dras manuellt för ett så bra resultat som möjligt vid fortsatt beredning.

När du kommer med dina djur skall du ha med dej ett transportdokument samt en leveranssedel, som du fyller i i lugn och ro hemma i förväg.  Du hittar båda dokumenten på sidan Blanketter.

Slakteriet är ansluten till tjänsten att via fullmakt rapportera förflyttningen av dina får eller getter till slakteriet till Jordbruksverket. Innan du slutar rapportera dina förflyttningar av får och getter till oss måste du skicka in en fullmaktsblankett och få ett bekräftelsebrev från Jordbruksverket. Fullmaktsblankett hittar du på sidan Blanketter.

Högens Fårgårds produktionsplatsnummer är SE200336.

Kontakta oss om du vill boka tid för dina djur eller har frågor om slakten.

Styckning av lammStyckning av lammHögen Slakt styckar lamm!