Bra att veta

Klassificering av kött

Klassificeringen och djurets vikt är underlaget för betalningen av levererade djur, vi följer Scans prislista.

Inom EU används gemensamma regler – EUROP – för klassificeringen. Bedömningen görs okulärt (genom att titta) av särskilt utbildade klassificerare. Ju bättre formklass desto mer muskler finns det i förhållande till benen och ju mer kött blir det att sälja.

EUROP-klasser anger slaktkroppens form. Varje bokstav kompletteras med + eller – vilket innebär totalt 15 klasser.

  • E = extremt svällande och välutvecklad
  • U = mycket svällande och välutvecklad
  • R = svällande och välutvecklad
  • O = välutvecklad
  • P = tunn och insjunken

Fettgrupper anger slaktkroppens fettansättning

  • 1 = mycket liten
  • 2 = liten
  • 3 = ordinär
  • 4 = rikligt fet
  • 5 = mycket rikligt fet

Även här kompletteras varje siffra med + eller – vilket innebär totalt 15 klasser. Bedömningen görs okulärt (genom att titta) av särskilt utbildade klassificerare. Fettansättningen ska vara lagom. Är djuren alltför feta är det mycket fett som måste skäras bort och det sänker värdet på slaktkroppen. Är djuren för magra går det inte att ta tillvara värdefulla styckningsdetaljer som de är utan de går till köttfärs eller som charkråvara.

Vilka djur får man bäst betalt för?

En slaktkropp av lamm med vikt mellan 16,0 – 22,9 kg och fett 2- till 3 ger bäst betalt.

En slaktkropp av lamm som är mager med klass P och fett 1, samt har en vikt under 12,9 kg ger lägst betalt.  Lamm under 11,9 avräknas med noll kronor enligt Scans prislista. Hanteringsavgift för underviktiga djur är 225 kr.

Väg och känn på dina lamm!

Känn regelbundet på dina lamm för att bedöma hullet. Börja väga lammen i god tid. Lamm, särskilt bagglamm, som växer bra på försommaren kan skickas till slakt tidigt. Kombinerar du vägningen med att bedöma hullet visar sig snabbt vilka lamm som inte växer bra och som kan kräva extra omsorg.

Lamm som inte växer bra har ofta mödrar med juverproblem eller liknande. Dessa lamm kan vinna på att vänjas av och istället ges ett bra bete.

Förklaringar till koder för veterinäranmärkningar

I de fall slaktade djur har veterinäranmärkningar vid besiktningen så är det följande koder som används.

80 = Stora leverflundran
82 = Lilla leverflundran
84 = Parasitskador
86 = Lerverabscesser
88 = Övriga leverskador