Blanketter

Här har vi samlat de dokument som du behöver i samband med leverans av djur till slakteriet.

Tänk på att Jordbruksverket önskar individnumren på leveranssedeln!

Kontrollera gärna att samtliga uppgifter är korrekt ifyllda.
Högens Fårgårds produktionsplatsnr är SE200336.

Klicka på det dokument du vill ladda ner.

Leveranssedel
Transportdokument – får och get
Fullmakt för rapportering av förflyttning av får och getter till slakt
Rapportering av förflyttning – får och getter

Faktura eller avräkning via e-post!
Du får din avräkning eller faktura som en pdf-fil direkt till din e-post, var noga med att fylla i din fullständiga e-postadress på leveranssedeln.

För faktura eller avräkning med vanlig post tillkommer en avgift.

OBS! För fakturor som inte betalats senast på förfallodagen (inom 10 dagar från fakturadatum) utgår dröjsmålsränta med 12%