Prislista legoslakt

PRISLISTA LEGOSLAKT EXKL MOMS
Lamm 340:-/st
Får 400:-/st
Killing 360:-/st
Get 420:-/st
Grovstyckning Lamm / killing 150kr/st
Finstyckning   Lamm / killing 250kr/st
Grillstyckning Lamm / killing 225kr/st
Benfri styckning Lamm / killing 300kr/st
Grovstyckning Får / get 200kr/st
Finstyckning  Får / get 300kr/st
Grillstyckning Får / get 275kr/st
Benfri styckning Får / get 350kr/st
Vakuumpaketering storpack 10kr/kg
Vakuumpaketering konsumentförpackning 20kr/kg
Etikettering konsumentförpackning 3kr/kg
Malning av färs inkl. paketering i storpack 15kr/kg
Malning av färs inkl. paketering konsumentförpackning 20kr/kg
Återtag av skinn – osaltat 50kr/st
Återtag av skinn – saltat 100kr/st
Återtag av skinn som saltas och skickas 250kr/st
Avdrag för förorenade djur 100kr/st
Avgift för felaktiga uppgifter
(EX: Felaktigt SE-nummer, org-nr, BG-nr, mm)
500kr