Prislista legoslakt

PRISLISTA LEGOSLAKT EXKL MOMS
Lamm 350:-/st
Får 400:-/st
Killing 370:-/st
Get 420:-/st
Grovstyckning Lamm / killing 185 kr/st
Finstyckning   Lamm / killing 265 kr/st
Grillstyckning Lamm / killing 250 kr/st
Benfri styckning Lamm / killing 325 kr/st
Grovstyckning Får / get 230 kr/st
Finstyckning  Får / get 325 kr/st
Grillstyckning Får / get 300 kr/st
Benfri styckning Får / get 375 kr/st
Vakuumpaketering storpack 10 kr/kg
Vakuumpaketering konsumentförpackning 20 kr/kg
Etikettering konsumentförpackning 3 kr/kg
Malning av färs inkl. paketering i storpack 15 kr/kg
Malning av färs inkl. paketering konsumentförpackning 25 kr/kg
Återtag av skinn – osaltat 50 kr/st
Återtag av skinn – saltat 100 kr/st
Återtag av skinn som saltas och skickas 250 kr/st
Avdrag för förorenade djur 100 kr/st
Avgift för felaktiga uppgifter
(EX: Felaktigt SE-nummer, org-nr, BG-nr, mm)
500 kr